RODO

Szanowni Państwo, chcemy w sposób przejrzysty poinformować o przetwarzaniu danych osobowych w Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, jego celu oraz zasadach, na jakich to przetwarzanie będzie się odbywało, dlatego realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO, poniżej można znaleźć dokładne informacje dotyczące przetwarzania danych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w działalności statutowej
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych uczniów i rodziców/opiekunów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych pracowników
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych klientów i kontrahentów
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych uczestników Klubu Seniora
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych uczestników kursów i szkoleń
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w korespondencji

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Michał Broda. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@arx.net.pl, lub wysyłając korespondencję tradycyjną (z dopiskiem „IOD”) na adres naszego Stowarzyszenia.