Żłobek u Skłodowskiej

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

Europejski Fundusz Społeczny

Tytuł Projektu: Żłobek „u Skłodowskiej” w Ożarowie.  Projekt realizowany będzie na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie opatowskim, w gminie Ożarów.

Wnioskodawcą (beneficjentem) projektu jest:

STOWAZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

Realizacja projektu: 01.08.2017 – 31.07. 2019.

Kwota dofinansowania: 1 448 199, 43 zł; wkład własny: 259 100,00 zł.

Celem projektu jest zwiększanie poziomu aktywacji zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujący opiekę nad dziećmi do lat 3. Utworzenie żłobka na terenie Gminy Ożarów stworzy możliwość powrotu do pracy osób, którzy do tej pory sprawowali opiekę na dzieckiem, a co za tym idzie zwiększy aktywność na rynku pracy i stworzy większe możliwości zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu zakłada się aż 90% osób powróci do pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz ok. 90% osób nie zatrudnionych podejmie pracę dzięki zapewnieniu fachowej opieki na dziećmi przez żłobek

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY I ROZLICZONY!!!