Kurs spawania w metodzie TIG

KURS SPAWALNICZY TIG 141-1
Przedmiot zamówienia
Kurs Spawania w metodzie TIG 141-1
Miejsce odbywania się zajęcia zapewnia Zamawiający szkolenie.
Czas realizacji szkolenia:
126 godz.( szkolenie teoretyczne 23h, szkolenie praktyczne 103h)
1 godz. szkolenia teoretycznego (45 min), 1 godz. szkolenia praktycznego (60 min)
Kurs może odbywać się w każdym dniu tygodnia wg harmonogramu.
Sprzęt i materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia zapewnić Wykonawca.
Prostowniki spawalnicze, gaz ochronny Argon, reduktory gazu argon/CO2, drut spawalniczy OK12.64 fi 2, fi2,4, elektrody wolframowe wl20 2.4, szlifierki kątowe, szczotki druciane, acetylen, tlen, przecinarka plazmowa, palnik acetylenowo/tlenowy do cięcia, spoinomierz
Materiały szkoleniowe w postaci blachy s235jr // 6mm, rura fi60
Przyłbice spawalnicze, fartuch skórzany, rękawice skórzane,buty, okulary ochronne do cięcia i szlifowania, szczypce płaskie, obcinaczki czołowe, klucz nastawny.
5. Program kursu – tematyka,
1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
2. Urządzenia spawalnicze
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
5. Materiały dodatkowe do spawania
6. Spawanie w praktyce
7. Oznaczanie i wymiarowanie spoin
8. Metody przygotowania złączy spawalniczych
9. Kwalifikowanie spawaczy
Zestaw STIG
1.   Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG
2.     Elektrody wolframowe i materiały dodatkowe do spawania
3.     Bezpieczeństwo i higiena pracy
Zestaw CrNi
1.     Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrony zdrowia
2.     Spawalność, złącza spawane, i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych
3.     Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych
4.     Korozja i obróbka cieplna w spawaniu

Szkolenie Praktyczne:
1.     Instruktaż wstępny
2.     Ćwiczenia: 12 ćwiczeń
Catering – Wykonawca zapewnia serwis kawowy
Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu wydanym przez Wykonawcę na podstawie posiadanego Atestu i wewnętrznym egzaminem przeprowadzonym po odbyciu kursu u Wykonawcy.
Wynagrodzenie trenera pokrywa wykonawca.
Dojazd/hotel dla osoby prowadzącej szkolenie pokrywa wykonawca
Doświadczenie osoby prowadzącej kurs:
Instruktorzy akceptowani przez IS w Gliwicach zgłoszeni do wniosku o atest.
Profil uczestnika: szkolenie skierowane jest do uczniów szkół średnich technicznych.

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
KRS: 0000344423
REGON: 26035161400000
NIP: 863-16-83-455
TEL: 15 861 18 01
E-MAIL: snrrzs@onet.pl
STRONA WWW: www.StowarzyszenieZSOzarow.pl

Całkowity koszt szkolenia jednego uczestnika – 1650 zł dla jednej osoby.