Zarząd Stowarzyszenia

Tadeusz Szymon Życiński – Prezes zarządu

Artur Stanisław Sobczak – Wiceprezes zarządu

Katarzyna Wójcik – Członek zarządu