Zarząd Stowarzyszenia

Anna Wiatrowska – Stańczyk – Prezes zarządu

Krystyna Anna Jurys – Wiceprezes zarządu

Artur Stanisław Sobczak – Członek zarządu