Opieka domowa nad dziećmi

 

Projekt pod nazwą „Domowy System Opieki w gminie Tarłów i Wojciechowice”
Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo.
Działanie RPSW 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich
dziedzinach, w tym do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia
zawodowego i prywatnego.
Poddziałanie RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki
nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe).

Chcesz wrócić do pracy, ale masz małe dziecko ?

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Tarłów i Wojciechowice

do udziału w projekcie:

 

„Domowy system opieki w Gminie Tarłów i Wojciechowice”

 

Zapraszamy osoby zajmujące się dziećmi do lat 3:

  • przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym
  • bezrobotne, bierne zawodowo

 

Realizacja projektu daje możliwość na znalezienie bezpłatnej opieki dla dziecka w pobliżu miejsca zamieszkania na terenie Gminy Tarłów i Wojciechowice.

Więcej informacji na temat instytucji dziennego opiekuna – dzienny opiekun

 

Chcesz pracować jako dzienny opiekun ?

 

Dzienny opiekun ma pod swoją opieką od 3 do 5 dzieci w wieku do 3 lat. Do jego zadań należy przede wszystkim zapewnienie opieki nad dziećmi w swoim domu lub mieszkaniu oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych. Opiekunom zapewnione zostanie szkolenie oraz podstawowe wyposażenie niezbędne do sprawowania opieki nad dzieckiem. W ramach projektu przewidziane jest także wynagrodzenie dla opiekunów – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są poprzez formularze zgłoszeniowe.

 

Mieszkańcy Gminy Tarłów i Wojciechowice jeśli jesteś zainteresowany powrotem do aktywności zawodowej i w związku z tym potrzebujesz zapewnienia opieki dla swojego dziecka, proszę wypełnić Formularz zgłoszeniowy dla rodziców i dzieci.

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do projektu, jest poprawne wypełnienie odpowiedniego formularza i dostarczenie go do siedziby Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej Curie. Pracownik Stowarzyszenia odpowiedzialny za proces rekrutacji skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo, w celu potwierdzenia zgłoszenia i ustalenia wszystkich kwestii organizacyjnych.

 

 

WAŻNE !!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dostarczenie formularza do siedziby Stowarzyszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Formularze będą poddane ocenie a do projektu przyjęte będą zgłoszenia, które spełnią kryteria i uzyskają największą liczbę punktów.

PROJEKT ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY I ROZLICZONY!!!