Opieka domowa nad dziećmi – GALERIA ZDJĘĆ

Projekt pod nazwą „Domowy System Opieki w gminie Tarłów i Wojciechowice” Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo. Działanie RPSW 08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego. Poddziałanie RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe).