Kurs programowania obrabiarek CNC

KURS PROGRAMOWANIA OBRABIAREK CNC

Przedmiot zamówienia

Kurs – programowanie obrabiarek CNC

Miejsce, w którym będzie prowadzone szkolenie zapewnia Zamawiający szkolenie.

Czas realizacji szkolenia:

50 godzin zegarowych, 1 godz. szkolenia  (60 min)

6,5 godzin teorii ( 1 godz – 45 min) 43,5 godziny praktyki ( 1 godz. – 60 min.)

 

Kurs może być prowadzony we wszystkie dni tygodnia.

Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji szkolenia zapewnia Wykonawca:

 • Oprogramowanie komputerowe umożliwiające przeprowadzenie symulacji programowania obrabiarek CNC.

Uczestnicy kursu otrzymają nośnik pamięci zewnętrznej USB z wgranymi materiałami szkoleniowymi:
I. Prezentacja multimedialna zawierająca:

 1. Wiadomości ogólne dotyczące obrabiarek CNC:
 • Zasady BHP podczas pracy na obrabiarkach CNC
 • Charakterystyka obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Rodzaje obrabiarek CNC
 • Budowa i zasada działania obrabiarek CNC
 • Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie

2.Wiadomości z zakresu podstaw programowania obrabiarek CNC:

 • Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC
 • Metody programowania obrabiarek CNC
 • Układy sterowania numerycznego CNC
 • Struktura programu CNC
 • Tokarka CNC (dwie osie) – rysunek techniczny przykładowego detalu wraz
  z programem obróbczym
 • Frezarka CNC (trzy osie) – rysunek techniczny przykładowego detalu wraz
  z programem obróbczym
 1. Dokumentacja techniczna prostych elementów zawierająca:
 • Tokarka CNC (dwie osie) – minimum 3 rysunki techniczne prostych wałków trzystopniowych zawierających fazę, promień G2, promień G3, płytki kanałek
  o szerokości 3 mm. Maksymalna średnica po obróbce Ø30 oraz długości toczenia
  do 40 mm. Program obróbczy do każdego rysunku zapisany w formacie TXT.
 • Frezarka CNC (trzy osie) – minimum 3 rysunki techniczne prostych elementów zawierających czop okrągły, czop kwadratowy, kieszeń, kanałek, otwór. Materiał wyjściowy – wałek o maksymalnej średnicy Ø60 oraz długości 50mm. Program obróbczy do każdego rysunku zapisany w formacie TXT.

 

III. Materiał przeznaczony do ćwiczeń – tworzywo sztuczne

 • Ilość materiału powinna zapewnić każdemu kursantowi wykonanie obróbki jednego detalu na tokarce z uwzględnieniem naddatku na mocowanie.
 • Materiał powinien być przygotowany tak, aby przystąpić do ćwiczeń bez zbędnych operacji przygotowawczych typu docinanie, przetaczanie, frezowanie.

 

Wyposażenie potrzebne do realizacji kursu zapewnia Zamawiający:

Sala szkoleniowa wyposażona w:

 • stoliki, krzesła, tablicę,
 • stanowisko komputerowe dla trenera z dostępem do Internetu,
 • projektor multimedialny,
 • stanowiska komputerowe dla słuchaczy z zainstalowanymi programami
  do przeprowadzania symulacji programowania obrabiarek CNC.
 • Obrabiarka CNC

 

Materiały ochronne potrzebne do realizacji zajęć zapewnia Wykonawca

Elementy odzieży ochronnej (okulary ochronne, rękawiczki)

 Program kursu – tematyka,

Temat Ilość godzin
Przepisy BHP podczas pracy na obrabiarkach CNC. 1
Odmiany budowa i zasada działania obrabiarek CNC.

 

 

1
Punkty charakterystyczne obrabiarek CNC.

 

1
Wyposażenie i oprzyrządowanie obrabiarek CNC.

 

1
Narzędzia skrawające i pomiarowe wykorzystywane podczas pracy na obrabiarkach CNC. 2,5
Obsługa symulatora CNC – Sinumerik 808D
– Obsługa panelu operatora.
– Posługiwanie się klawiaturą układu sterowania numerycznego.
– Bazowanie maszyny.
– Wprowadzenie do pamięci maszyny i pomiar narzędzi.
– Pomiar materiału obrabianego.

 

6
Obsługa symulatora CNC – Sinumerik 808D

– Struktura programu obróbczego.
– Tworzenie nowego programu obróbczego.
– Wyświetlanie/wczytanie istniejącego programu obróbczego

2,5
Obsługa symulatora CNC – Sinumerik 808D

– Pisanie programów Obróbczych przykładowych detali.

– Edycja programów obróbczych.

22,5
Przygotowanie obrabiarki CNC do pracy:

– wprowadzenie danych do układu sterowania numerycznego:
programy sterujące, dane narzędziowe.

– ustawianie punktu zerowego przedmiotu obrabianego (bazy
obróbkowej).

– testowanie programu sterującego.

Wykonywanie obróbki przykładowych detali na obrabiarkach CNC.

 

12,5
Razem 50

 

Catering -po stronie Wykonawcy –serwis kawowy

Zaświadczenia o ukończeniu kursu według własnego wzoru.

Kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu – PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA OBRABIAREK CNC po zdaniu wewnętrznego egzaminu.

Wynagrodzenie trenera pokrywa wykonawca.

Dojazd/hotel dla osoby prowadzącej szkolenie pokrywa wykonawca.

Wymagane doświadczenie dla osoby prowadzącej kurs

Osoba prowadząca kursposiada wykształcenie adekwatne do tematyki kursu poparte doświadczeniem w zakresie prowadzenia tego typu kursów.

Profil uczestnika: szkolenie skierowane jest dla uczniów szkół średnich technicznych.

 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie

KRS: 0000344423
REGON: 26035161400000
NIP: 863-16-83-455
TEL: 15 861 18 01
E-MAIL: snrrzs@onet.pl

STRONA WWW: www.StowarzyszenieZSOzarow.pl

 

Całkowity koszt szkolenia jednego uczestnika kursu będzie wynosił  – 1800 zł dla jednej osoby.