Nasze placówki

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie prowadzi jako część działalności statutowej placówki Oświatowe. W 2014 roku powołane do życia zostało Gimnazjum „u Skłodowskiej”. W roku 2017 uruchomiliśmy Szkołę Podstawową „u Skłodowskiej”. w grudniu 2017 roku powstanie w ramach projektu finansowanego ze środków EFS – Żłobek „u Skłodowskiej”. Każda z placówek działa jako podmiot edukacyjny niepubliczny o uprawnieniach szkoły publicznej. Wszystkie usługi świadczone przez nasze szkoły i placówki oświatowe, świadczone są nieodpłatnie. Wszelkie działania, jakie podejmujemy, w ramach działalności oświatowej mają za zadanie wspierać rozwój naszej młodzieży nie tylko w zakresie wiedzy, ale także kultury, patriotyzmu, wolontariatu, sportu czy rozwoju postaw obywatelskich.
W roku 2017 uruchomiony zostanie także Stacjonarny Klub Seniora w Ożarowie. Osoby w wieku 60+ będą mogły korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, sportowych, informatycznych czy kulturalnych w sposób nieodpłatny. Nasi Seniorzy korzystać będą, także z bezpłatnych posiłków i wsparcia medycznego. W naszym Klubie Seniora przewidzieliśmy również zajęcia z prawnikiem, policjantem czy dietetykiem.