Kursy zawodowe

Kursy spawania blach i rur ze stali niestopowych:

  • elektroda otuloną – 111 (MMA),
  • elektrodą topliwą w osłonie dwutlenku węgla – 135 (MAG),
  • elektrodą nietopliwą w osłonie argonu – 141 (TIG).

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:

  • ukończyli 18. rok życia i co najmniej szkołę podstawową,
  • przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu spawacza,
  • nie posiadają żadnego przeszkolenia spawalniczego,
  • posiadają książkę spawacza, ale chcą poszerzyć posiadane uprawnienia o nowy proces spawania.

Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:

  • Książkę Spawacza względnie wpis do już posiadanej książki,
  • Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji angielsko-polskiej lub niemiecko-polskiej ważne 2 lata, uznawane także w krajach Unii Europejskiej.

Kontakt:
Sekretariat ZS Ożarów – 15 861 18 01
Marcin Stańczyk – 502 509 170
Krzysztof Zygmunt – 790 636 144

Wszystkie kursy spawalnicze posiadają atest:  Ceryfikat Instytutu Spawalnictw w Gliwicach