Kurs przecinacza plazmowego i gazowego

KURS PRZECINACZ PLAZMOWY I GAZOWY

Przedmiot zamówienia
Kurs Przecinacz plazmowy i gazowy
Miejsce gdzie prowadzone będzie szkolenie zapewnia Zamawiający.
Czas realizacji kursu:
25 godz.( szkolenie teoretyczne 14h, szkolenie praktyczne 11h)
1 godz. szkolenia teoretycznego (45 min) 1 godz. szkolenia praktycznego (60 min)
Kurs może się odbywać we wszystkie dni tygodnia wg ustalonego harmonogramu.
Sprzęt , materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu zapewnia Wykonawca,
Szlifierki kątowe, szczotki druciane, acetylen, tlen, przecinarka plazmowa, palnik acetylenowo/tlenowy do cięcia.
Materiały szkoleniowe w postaci blachy s235jr // 8mm, blacha 6mm
Przyłbice spawalnicze, fartuch skórzany, rękawice skórzane, okulary ochronne do cięcia i szlifowania, szczypce płaskie, obcinaczki czołowe, klucz nastawny, nagolenniki skórzane.
Program kursu – tematyka,
Szkolenie teoretyczne
Blok cięcia tlenowego
1.     Zagadnienia BHP przy cięciu tlenowym
2.     Zasada procesu cięcia tlenowego
3.     Budowa i zasada działania urządzeń do cięcia tlenowego
4.     Gazy stosowane przy cięciu tlenowym
5.     Ogólne warunki technologiczne cięcia tlenowego
6.     Technika ręcznego cięcia tlenowego
7.     Ocena jakości powierzchni przy cięciu tlenowym

Blok cięcia plazmowego
1.     Zagadnienia BHP przy cięciu plazmowy
2.     Zasada procesu cięcia plazmowym
3.     Budowa i zasada działania urządzeń do cięcia plazmowego
4.     Gazy stosowane przy cięciu plazmowym
5.     Ogólne warunki technologiczne cięcia plazmowego
6.     Technika ręcznego cięcia plazmowego
7.     Ocena jakości powierzchni przy cięciu plazmowym
Szkolenie praktyczne
Blok cięcia tlenowego
Instruktarz wstępny
Ćwiczenia: 10 ćwiczeń
Blok cięcia plazmowego
Instruktarz wstępny
Ćwiczenia: 10 ćwiczeń

Catering – Wykonawca zapewnia serwis kawowy
Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez Wykonawcę na podstawie posiadanego Atestu
Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem przeprowadzonym po odbyciu kursu u Wykonawcy.
Wynagrodzenie trenera pokrywa Wykonawca
Dojazd/hotel dla osoby prowadzącej szkolenie pokrywa wykonawca
Wymagane doświadczenie dla osoby prowadzącej kurs
Instruktorzy akceptowani przez IS w Gliwicach zgłoszeni do wniosku o atest.

Profil uczestnika: szkolenie skierowane jest do uczniów szkół średnich technicznych.

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
KRS:0000344423
REGON: 26035161400000
NIP: 863-16-83-455
TEL:15 861 18 01
STRONA WWW:www.StowarzyszenieZSOzarow.pl
Całkowity koszt szkolenia jednego uczestnika będzie wynosił – 550 zł dla jednej osoby.