Kurs spawania w metodzie MAG

KURS SPAWANIA MAG 135-1
Przedmiot zamówienia
Kurs Spawania w metodzie MAG 135-1
Miejsce, w którym będzie prowadzone szkolenie – zapewnia Zamawiający szkolenie.
Czas realizacji szkolenia:
145 godz.( szkolenie teoretyczne 25h, szkolenie praktyczne 120h)
1 godz. szkolenia teoretycznego (45 min) 1 godz. szkolenia praktycznego (60 min)
Kurs może odbywać się we wszystkie dni tygodnia
Sprzęt i materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu zapewnia Wykonawca
Prostowniki spawalnicze( migomat), gaz ochronny Cordon, reduktory gazu argon/CO2, drut spawalniczy SG3/08, szlifierki kątowe, szczotki druciane, acetylen, tlen, przecinarka plazmowa, palnik acetylenowo/tlenowy do cięcia, spoinomierz
Materiały szkoleniowe w postaci blachy s235jr // 8mm, blacha 6mm, rura fi60
Przyłbice spawalnicze, fartuch skórzany, rękawice skórzane, okulary ochronne do cięcia i szlifowania, szczypce płaskie, obcinaczki czołowe, klucz nastawny.

Program kursu – tematyka,

1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego
2. Urządzenia spawalnicze
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Bezpieczna praca na hali produkcyjnej
5. Materiały dodatkowe do spawania
6. Spawanie w praktyce
7. Oznaczanie i wymiarowanie spoin
8. Metody przygotowania złączy spawalniczych
9. Kwalifikowanie spawaczy
Zestaw SMAG
1.     Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG
2.     Materiały dodatkowe do spawania
3.     Bezpieczeństwo i higiena pracy
4.     Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry
Zestaw CrNi
1.     Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych, metody spawania, ochrony zdrowia
2.     Spawalność, złącza spawane, i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych
3.     Materiały dodatkowe do spawania stali nierdzewnych
4.     Korozja i obróbka cieplna w spawaniu
Szkolenie Praktyczne:
1.     Instruktaż wstępny
2.     Ćwiczenia: 14 ćwiczeń
Catering – Wykonawca zapewnia serwis kawowy
Absolwent kursu po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym (teoretycznym i praktycznym) otrzymuje:
– Książkę Spawacza lub wpis do już posiadanej książki,
– Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej i UE.
Wszystkie kursy spawalnicze posiadają Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Dokumenty respektowane przez przedsiębiorców w całej Polsce i Unii Europejskiej.
Kurs kończy się wewnętrznym egzaminem przeprowadzonym po odbyciu kursu u Wykonawcy zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17
Wynagrodzenie trenera pokrywa wykonawca
Dojazd/hotel dla osoby prowadzącej szkolenie pokrywa wykonawca
Wymagane doświadczenie osoby prowadzącej kurs
Instruktorzy akceptowani przez IS w Gliwicach zgłoszeni do wniosku o atest.
Profil uczestnika : szkolenie skierowane jest dla uczniów szkół średnich.

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie
KRS:0000344423
REGON: 26035161400000
NIP: 863-16-83-455
TEL: 15 861 18 01
E-MAIL: snrrzs@onet.pl
STRONA WWW: www.StowarzyszenieZSOzarow.pl
Całkowity koszt szkolenia jednego uczestnika będzie wynosił – 1600 zł – dla jednej osoby.