O Nas

Witamy na stronie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie. Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczeństwa lokalnego, wspomaganie macierzystej szkoły, praca na rzecz edukacji uczniów naszej placówki oraz rozwoju społeczności lokalnej.
Stowarzyszenie ma za zadanie podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz stymulowania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.
Działalność Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, stanowiąca odpowiedź na ważne problemy i potrzeby społeczne, koncentruje się wokół:

– prowadzenia Szkoły Podstawowej dla młodzieży – to obecnie nasz podstawowy typ działalności;

– prowadzenia Żłobka dla dzieci w wieku do 3 lat – to działalność uruchomiona w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez rodziców;

– prowadzenia Klubu Seniora dla 30 osób – to działalność „non profit”, jako odpowiedź na potrzeby naszych ożarowskich Seniorów;

rozwój społeczności lokalnej – w tym aspekcie zajmujemy się aktywizacją społeczności lokalnych i promocją idei partnerstwa lokalnego oraz współpracy między poszczególnymi sektorami państwa, administracji samorządowej i społeczności lokalnej. Nasze programy realizujemy dzięki wsparciu administracji samorządowej, społeczności lokalnej oraz polskich fundacji i programów pomocowych;

– szkolenia zawodowe dla uczniów i społeczności lokalnej – to główny nurt działalności Stowarzyszenia, polegający na wspieraniu edukacji osób prywatnych, a także promowaniu wykształcenia zawodowego i ustawicznego;

Ważnym elementem funkcjonowania stowarzyszenia są podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnej. W roku szkolnym 2014/2015 uruchomione zostało przy stowarzyszeniu, Gimnazjum w Ożarowie. Gimnazjum cieszyło się dużym powodzeniem wśród uczniów i rodziców. Niestety reforma edukacyjna przerwała rozwój tego typu szkoły.

W roku szkolnym 2017/2018 utworzona została Szkoła Podstawowa z klasami od I do VII. Duże zainteresowanie rodziców i uczniów pozwalało nam z optymizmem patrzeć w przyszłość i podejmować wzmożone wysiłki dla rozwoju edukacji w społeczności lokalnej. Obecnie do szkoły uczęszcza ponad 160 dzieci.

W roku 2017 uruchomiony został w ramach projektu „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, Klub Seniora dla 30 osób oraz rozpoczęło się świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich dla 230 osób w Powiecie Opatowskim. W chwili obecnej projekt został zakończony i rozliczony. Działania są kontynuowane w ramach „trwałości projektu”.
Rok 2017, to także czas uruchomienia Żłobka „u Skłodowskiej” dla 25 maluszków. Obecnie żłobek funkcjonuje w ramach odpłatności rodziców z dofinansowaniem z tzw: „Ożarowskiego bonu żłobkowego”.

  1.  Rozwój edukacji na obszarach wiejskich
  2. Rozwój opieki nad dziećmi i młodzieżą
  3. Szkolenia zawodowe dla młodzieży i społeczności lokalnej
  4. Wspieranie edukacji obywatelskiej
  5. Wspieranie działalności kulturalnej i regionalistyki
  6. Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych w życiu codziennym