Cele Stowarzyszenia

  • WSPIERANIE WSZECHSTRONNEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU: EDUKACYJNEGO,OPIEKUŃCZEGO, SPOŁECZNEGO, KULTURALNEGO, EKONOMICZNEGO, FINANSOWEGO, TECHNICZNEGO ORAZ GOSPODARCZEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
  • WSPIERANIE DEMOKRACJI I BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO POŚRÓD UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ