OGŁOSZENIE: Roboty budowlane

Data publikacji: 31 lipca 2017r. Godz. 09:06

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: Roboty remontowo budowlane dostosowawcze pod działalność Klubu Seniora zlokalizowanego w Ożarowie, Os. Wzgórze 56, w ramach projektu pod nazwą:” Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, numer umowy: RPSW.09.02.01-26-0058/16-00