Przetarg – roboty budowlane

Data publikacji: 12 września 2017r. Godz. 15:12

Przetarg na roboty budowlane dostosowujące pomieszczenia dla potrzeb Żłobka „u Skłodowskiej” finansowany w ramach projektu pod nazwą:” Żłobek „u Skłodowskiej” w Ożarowie, numer umowy: RPSW.09.01.01-26-0003/17

Dokumentacja przetargowa – POBIERZ

Ogłoszenie o przetargu – POBIERZ

Dokumentacja techniczna – POBIERZ

Przedmiar robót – POBIERZ

Dokumentacja przetargowa – POBIERZ