Informacja o wynikach naboru – Trener w Klubie Seniora w Ożarowie

Data publikacji: 04 października 2018 r. Godz. 12:02

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy – Trener – w Klubie Seniora w Ożarowie w ramach projektu pod nazwą: „Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, numer umowy: RPSW.09.02.01-26-0058/16-00