NABÓR: Trener w Klubie Seniora

Data publikacji: 24 lipca 2017r. Godz. 12:22

Nabór na wolne stanowisko pracy – Trener w Klubie Seniora w ramach projektu pod nazwą:” Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, numer umowy: RPSW.09.02.01-26-0058/16-00