NABÓR: Trener w Klubie Seniora w Ożarowie

Data publikacji: 22 marca 2019 r. Godz. 10:13

Nabór na wolne stanowisko pracy – Trener w Klubie Seniora w Ożarowie, w ramach projektu pod nazwą:” Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, numer umowy: RPSW.09.02.01-26-0058/16-00