NABÓR: Opiekun w Klubie Seniora

Data publikacji: 27 lipca 2017r. Godz. 11:12

Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekun w ramach projektu pod nazwą:” Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, numer umowy: RPSW.09.02.01-26-0058/16-00