NABÓR: Kierownik projektu

Data publikacji: 03 lipca 2017r. Godz. 10:02

Nabór na wolne stanowisko pracy – Kierownik Projektu w ramach projektu pod nazwą:” Zapewniamy wysokiej jakości usługi społeczne w Powiecie Opatowskim”, numer umowy: RPSW.09.02.01-26-0058/16-00