NABÓR Dyrektor Żłobka

Data publikacji: 08 września 2017r. Godz. 12:32

Nabór na wolne stanowisko pracy – Dyrektor Żłobka/Kierownik Projektu w ramach projektu pod nazwą:” Żłobek „u Skłodowskiej” w Ożarowie, numer umowy: RPSW.09.01.01-26-0003/17